divadlo ozvena klub strazanov

Ozvena Klub Strážanov

Stráže sú v súčasnosti v najbližšom okolí známe bohatým kultúrno-spoločenským životom. Veľmi úspešný je divadelný súbor Ozvena. Prvé divadelné scénky zahrali divadelníci na Veľkú noc v roku 1896 v nemeckom jazyku. Jedným zo zakladateľov slovenského divadla bol Július Maličký (1901-1978). Bol vyučeným krajčírom, no učarovalo mu divadlo. Prvým predstavením bol v roku 1919 Kamenný chodníček. Od tohto obdobia vznikla v Strážach tradícia, podľa ktorej sa hrajú divadelné predstavenia vždy na Vianoce a Veľkú noc. V roku 1920 sa Július Maličký stal členom dobrovoľného hasičského zboru a v rokoch 1930-1945 bol zvolený za jeho veliteľa.

Divadlo Ozvena uviedlo novú hru