fortis

FORTIS Družina dobových zvyklostí

Skupina vznikla počas roku 1997, názov skupiny FORTIS pochádza z latinčiny a znamená “silný”. Jej zakladateľmi boli Miroslav Mrava a Pavol Mišenko, ktorí pred rokom 1997 pôsobili na Ľubovnianskom hrade, kde ponúkali návštevníkom ukážky dobových šermiarskych súbojov. Neskôr zmenili pôsobisko a začali pracovať v Centre voľného času v Poprade. Skupina sa rozrástla o niekoľko členov a premiéru so svojou divadelno-šermiarskou prvotinou absolvovala v lete 1997 na Spišskom hrade. Sezóna 1998 bola jedným z prvých veľkých úspechov. V spolupráci s Milošom Hanom sa nacvičilo divadelné predstavenie, ktoré bolo verejnosti predstavené na Ľubovnianskych hradných dňoch. Počas júla sa v spolupráci s Rádom sv. Michala zo Starej Ľubovne zabezpečovala stála scéna v Kaštieli v Strážkach. Návštevníkom bola ponúknutá možnosť vyskúšať si streľbu z dobových zbraní, ako aj šerm chladnými zbraňami. Po mnohých vystúpeniach sa sezóna uzatvorila na záverečnom šermiarskom podujatí v Prešove.
Ďalší rok držal skupinu pod svojou záštitou spolu s Radimom Miloš Hano. Trénerom šermu sa stal Miloš Chripko, toho času člen SHŠ Jago a táto partia v krátkom čase dosiahla výbornú úroveň.
V roku 2001 skupina vystúpila na Spišskom hrade: úspešne ale hlavne dosť netradične – s veršovanou scénkou a úplnou novinkou, ktorou bola gotická hudba. S nápadom hrať a spievať prišiel Peter Talpaš.
Tým sa však prekvapenia nekončia. Na Večeri histórie po prvýkrát vystúpili brušné tanečnice. Po lete sa Fortis oddelil od centra voľného času a začal fungovať samostatne.
Celá skupina začala poctivo trénovať na novú sezónu. Ale len do februára. Skupina bola na čas v chaose kvôli vnútorným rozbrojom. 28. mája 2004 bola skupina vďaka Dušanovi Bloščicovi nanovo zaregistrovaná na Ministerstve vnútra SR ako Občianske združenie pod názvom Družina Dobových zvyklostí FORTIS, dva týždne na to má po prvýkrát vedúcu, teraz už Ing. Katarínu Suchú Očenášovú, PhD. Nasledujúci rok prebiehal bez väčších starostí v primeranom tréningovom tempe, kde sa veľmi dobre rozbehli nielen šermiari, ale aj brušné tanečnice.

Pre viac umelcov Popradu klikni na: Umelci