Sobotské námestie 29

Mestská časť: Spišská Sobota

Telefón: +421 905 342 733

Email: penzion.sv.juraj@gmail.com

www.svjuraj.eu