Sobotské námestie 1768/43, 05801 Poprad – Spišská Sobota

Mestská časť: Spišská Sobota

Telefón: +421 52 776 96 02

Email: fortuna@penzionfortuna.sk

www.penzionfortuna.sk