Levočská 2

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 901 708 592

Email: poprad@casy.sk

www.facebook.com/dobrecasy.poprad/