Tatranska Lomnica is located 19 km (22 min by car) north from Poprad.

Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 904 878 817

Email: atrakcietl@tatrymotion.sk

www.vt.sk/hory/letne-atrakcie/horske-kary-a-kolobezky