Červený Kláštor is located 50 km (58 min by car) north from Poprad.

Červený Kláštor č. 37

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 (0)907 477 412

Email: rafting@rafting-pieniny.sk

www.rafting-pieniny.sk