Služba sa dá zabezpečiť priamo v meste Poprad.

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)903 397 925

Email: radi@raftujeme.sk

www.raftujeme.sk