Greek Catholic St. Liturgy:

Monday-Friday: 17.00 Saturday: 7.30  8.30, 10:30  and 18:30

Ústecko-Orlická ul.

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 911 912 660

Email: poprad@grkatpo.sk

grkatpoprad.sk/