Zabavne centrum boom svit

Štefánikova 1, Svit

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 902 800 700

Email: boomhouse1@gmail.com

www.facebook.com/Boom-House-SVIT-463046973772165/?fref=ts