DOM PHMR. AURELA VILIAMA SCHERFELA – Scherfelov dom

Scherfelov dom, v ktorom žil a pôsobil PhMr. Aurel Viliam Scherfel je zriadená expozícia dokumentujúca jeho život, vedeckú prácu a rozsiahlu občiansku aktivitu. Dom okrem toho funguje aj ako galéria, ktorá usporiadava výstavy rôzneho druhu a nachádza sa v mestskej časti Poprad – Veľká, vzdialenej približne 2km od Námestia sv. Egídia.  

PhMr. Aurel Viliam Scherfel (*23. 4. 1835 Veľká – †23. 4. 1895 Veľká ) absolvent farmácie na univerzite vo Viedni, lekárnik, botanik, vedec, humanista. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré žili a pôsobili na území Veľkej. Svojím bohatým a činorodým životom nezmazateľne obohatil život nielen vo Veľkej, ale aj v širokom podtatranskom kraji. Aktívne sa zapájal do šírenia vzdelanosti, bádateľskej činnosti a do rozvíjania kultúrneho a spoločenského života nielen vo Veľkej, kde žil, ale aj v Uhorsku. Bol členom Spolku spišských lekárnikov, Rakúskeho spolku lekárnikov, Spolku spišských učiteľov, Uhorského karpatského spolku. Patril k zakladateľom Spoločnosti Velického tatranského múzea, ktoré ako riaditeľ spravoval až do svojej smrti. Jeho humanistické myslenie a cítenie života sa prejavovalo na každom kroku pôsobenia vo verejnom a v spoločenskom živote. Deťom, ktoré potrebovali opateru, daroval dom so záhradou pre Nadáciu detskej škôlky Aurela Richarda Juraja Scherfela, ktorý po oprave slúži materskej škole aj v súčasnosti.

Svojím výskumom flóry vo Vysokých Tatrách zostavil niekoľko hodnotných herbárov, ktoré dopĺňajú zbierky Múzea TANAP-u v Tatranskej Lomnici a Podtatranského múzea v Poprade. Za svoju rozsiahlu prácu v rámci Uhorska získal viaceré medzinárodné diplomy a ocenenia. Z iniciatívy členov Klubu Veličanov, obyvateľov Veľkej a vďaka podpore Ing. Antona Danka, primátora mesta Poprad, vzišla snaha o priblíženie a zdokumentovanie činnosti veľkého rodáka Aurela Viliama Scherfela. Po niekoľkoročných prácach na dome, v ktorom pôsobil a žil Viliam Scherfel, bol v roku 2008 zriadený Scherfelov dom, ktorý v stálej expozícii dokumentuje jeho život, vedeckú prácu a rozsiahlu občiansku aktivitu.

Otváracie hodiny:

Pondelok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Utorok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Streda 8:00 – 12:00 13:00 – 15:30
Štvrtok 8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Piatok 8:00 – 12:00 13:00 – 14:30

Kontaktná osoba: Emília Ferková (0910 890 303)

Mail: emilia.ferkova@msupoprad.sk

Scherfelova ulica 1360/36, Poprad

Mestská časť: Veľká

Telefón: +421 52 7768534

Email: emilia.ferkova@msupoprad.sk

www.poprad.sk/scherfelov-dom.phtml?id3=52657