Starý Smokovec sa nachádza 13,1 km (15 min autom) severne od Popradu.

Starý Smokovec, Vysoké Tatry

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

www.vt.sk/informacie/prevadzkova-doba-lanoviek/