Game zone sa nachádza priamo v meste Poprad.

Námestie svätého Egídia 48/62, Poprad

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 911 996 010

newchicago.sk/index.html