Spišská Nová Ves sa nachádza 27,2 km (28 min autom) juhovýchodne od Popradu.

OC Madaras, Mlynská 93, SNV

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)53 441 50 30

Email: snv@stercentury.sk

snv.stercentury.sk