Detské ihrisko sa nachádza priamo v meste Poprad.

Šoltésovej, Juh III.

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

poprad.sk/mapa-ihrisk.phtml?id5=22148