Ihrisko sa nachádza v Dolnom Smokovci, 11,4 km severne od Popradu (13 min autom).

Dolný Smokovec, Vysoké Tatry

Mestská časť: Poprad (časť mesta)