Mesto Spišská Nová Ves sa nachádza 27,2 km (28 min. autom) juhovýchodne od Popradu.

Za Hornádom 13, SNV

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)53 416 63 51

Email: plavaren@stez.sk

www.stez.sk/letne-kupalisko/