joga v dennom zivote poprad

Joga v dennom živote

Joga v dennom živote ponúka ucelený systém techník, cvičení a metód na dosiahnutie telesného, duševného, sociálneho a duchovného zdravia. V dnešnej dobe sú takmer v každej sfére života vyvíjané čoraz vyššie nároky na všetkých, a tak sú metódy na dosiahnutie vnútorného pokoja a uvoľnenie napätia pre zdravie tela, mysle a duše také nevyhnutné.

Nábr. Jána Pavla II. 16 (oproti OD Prior), Poprad

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)948 811 941

Email: info@jogavdennomzivote.sk

www.jogavdennomzivote.sk/