Golfový rezort sa nachádza vo Veľkej Lomnici, 11,8 km východne od Popradu.

Tatranská 754, Veľká Lomnica

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 52 466 11 11

Email: international@golfinter.sk

www.golftatry.sk/