Galéria Ferdinand Katona Spišská Stará Ves

Galéria Ferdinand Katona

Pred desiatimi rokmi začalo pre mňa milé obdobie spolupráce s Tatranskou galériou v Poprade. Výsledkom bolo vydanie knihy Ferdinanda Katonu v roku 2004.
Ferdinand Kleinberger Katona sa narodil v Spišskej Starej Vsi. Početné príbuzenstvo napriek úsiliu synovca, Popradčana Arpáda Langera, pre obštrukcie vzdialenej rodiny Weitzenhof-ferovcov v USA, nezrealizovalo jeho zámer vytvorenia múzea (galérie) v Kežmarku resp. v Poprade.
Počas výstavy obrazov Ferdinanda Katonu v roku 2005 v Budapešti, ktorú inštalovala Tatranská galéria v Poprade, som viedol veľmi živý dialóg s početným kruhom priateľov, rodákov zo Spiša, žijúcich v Budapešti na tému priania maliara Katonu otvoriť vlastnú stálu expozíciu svojich obrazov.
Niekoľko mojich priateľov, rodákov pomohlo realizovať, aj keď v skromných podmienkach, prianie Ferdinanda Kleinberga Katonu, a tak pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia mohla byť otvorená stála expozícia obrazov Ferdinanda Katonu v Spiš-skej Starej Vsi.
Galéria Ferdinanda Kleinbergera Katonu v Spišskej Starej Vsi ako stála expozícia Tatranskej galérie v Poprade je umiestnená v budove Ľudovej banky – účastinnej spoločnosti založenej Andrejom Hlinkom a spišsko staroveskými občanmi 20. februára 1912. Túto budovu sme adaptovali s pôvodnými insitnými nástennými maľbami v rokoch 2012 – 2013.
Ďakujem Aukčnej spoločnosti SOGA spol. s r.o. Bratislava, p. Gabrielovi Herczegovi, Slovenskej sporiteľni a.s. Bratislava, p. Michaele Kaňovej, Tatranskej galérii v Poprade, jej riaditeľke Anne Ondrušekovej, ktorí obrazy darovali a detentorom – Jozefovi Harabinovi, primátorovi Mesta Spišská Stará Ves, Milanovi Vdovjakovi, Dagmar Schmidtovej, Jaroslavovi Čačíkovi, Gabrielovi Molitorovi, Petrovi Popovičovi, Ladislavovi Zoričákovi, Petrovi Magátovi, Jánovi Demskému, Jozefovi Hrivkovi, Ladislavovi Hrivkovi, Imrichovi Plevíkovi, Jánovi Miškovi, Michalovi Naďovi, Jánovi Griglákovi, Zuzane Podolinskej, Zdene Mäsiarčikovej, Jozefovi Habiňákovi, Jozefovi Kromkovi, Jurajovi Pisarčíkovi, Alfonzovi Lukačinovi, Viliamovi Kocúnovi st., Miroslavovi Krafčíkovi, Michalovi Krolákovi, Štefanovi Krafčíkovi, Michalovi Švientemu, Mariánovi Majerovi, ktorí zapožičali jednotlivé výtvarné diela galérii.
Vyslovujem presvedčenie, že Galéria Ferdinanda Katonu v Spišskej Starej Vsi prispeje k podpore kultúrneho života ľudí v Zamagurí, ako aj návštevníkom čarokrásnych Pienin.

Galéria Ferdinand Katona Spišská Stará Ves

Ulica SNP 45, Spišská Stará Ves

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 52 436 11 02

www.spisskastaraves.sk/galeria-ferdinanda-katonu/