Služby Božie Evanjelickej cirkvi, a.v.:

Nedeľa: 9.00 h

začiatok Smetanovej ulice

Mestská časť: Matejovce

Telefón: +421 (0)910 484 368

Email: matejovce@ecav.sk