Detská škôlka sa nachádza priamo v meste Poprad.

Športová 1397/1, Poprad

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 (0)52 785 11 11

Email: info@aquacity.sk

www.aquacity.sk/