BAM Poprad sa nachádza priamo v meste Poprad.

Velické námestie 1192/24, Poprad

Mestská časť: Poprad (časť mesta)

Telefón: +421 915 835 038

Email: bamp@bamp.sk

www.bamp.sk