High Tatras – Tatranska Lomnica is located 19 km (21 min. by car) north from Poprad.

Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 (0)903 112 200

Email: info@vt.sk

www.vt.sk