Tatranska Lomnica is located 19 km (22 min by car) north from Poprad.

Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 911 403 700

Email: info@vt.sk

www.vt.sk