Štrbské Pleso is located 28.1 km (30 min by car) northwest from Poprad.

Areál skok. mostíkov, Štrbské Pleso

Part of the town: Poprad (časť mesta)

Telephone: +421 918 447 176

Email: info@proevents.sk

proevents.sk/sk/summer-fun-park