Tatranska Lomnica is located 19 km (22 min by car) north from Poprad.

Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry

Part of the town: Poprad (časť mesta)

www.vt.sk/informacie/prevadzkova-doba-lanoviek/